Jak rozliczyć 1 dzień chorobowego

Autor: Pieczka Tomasz

2003-01-14, Aktualizacja: 2004-12-17 23:48

Od nowego roku wszedł w życie przepis art. 92 § 11 Kodeksu pracy dodany ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146 - art.

Od nowego roku wszedł w życie przepis art. 92 § 11 Kodeksu pracy dodany ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146 - art. 1 pkt 14 b), zgodnie z którym, w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tej nowelizacji Kodeksu pracy i jej wpływu na zmiany w sposobie sporządzania raportów ZUS RSA, informuję Państwa, że od 01.01.2003 r. nie zmieniają się zasady sporządzania imiennych raportów ZUS RSA. Tym samym, zarówno w przypadku, gdy ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia za pierwszy dzień danego okresu niezdolności do pracy, jak i w przypadku gdy takiego prawa nie zachowuje (i za ten dzień pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia), w raporcie ZUS RSA - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy należy wykazać odpowiednio z kodem 331 lub 332, podając cały okres niezdolności do pracy, liczbę dni wynikającą z tego okresu (w polu: "liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat") oraz kwotę wynagrodzenia wypłaconego za ten okres (informacja, czy w danej kwocie mieści się "płatny" czy "bezpłatny" pierwszy dzień niezdolności do pracy będzie znajdować się w dokumentacji płatnika składek).


W przypadku, gdy pracownikowi, za dany okres choroby, zostanie wypłacone wynagrodzenie z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień tego okresu i wynagrodzenie to zostanie odpowiednio rozliczone w raporcie ZUS RSA, sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, a następnie ? na podstawie kolejnych zaświadczeń lekarskich ? okaże się, że choroba trwała nieprzerwanie dłużej niż 6 dni i w związku z tym - w innym miesiącu rozliczeniowym - nastąpi wypłata wyrównania wynagrodzenia za okres, w którym pierwotnie pierwszy dzień potraktowany był jako bezpłatny - to wypłata takiego wyrównania powinna być wykazywana w raporcie ZUS RSA. Wykazuje się to na zasadach ogólnych, tj. w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym zostało wypłacone wyrównanie wynagrodzenia (w raporcie tym należy wykazać: kod świadczenia/przerwy ? taki sam jak w przypadku pierwotnie wypłaconego wynagrodzenia, ten sam okres i taką samą liczbę dni oraz kwotę wypłaconego wyrównania wynagrodzenia za ten okres).


Ponadto informuję, że:
? od 01.01.2003 r. kody świadczenia i przerwy w opłacaniu składek 333 i 334 będą miały zastosowanie tylko w przypadku wynagrodzeń lub ich wyrównań wypłaconych za okres niezdolności do pracy przypadający przed 1 stycznia 2003 r., ponieważ, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673), za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową - przypadający od 1 stycznia 2003 r. - przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy,


? dla dnia niezdolności do pracy, za który - zgodnie z art. 92 § 11 znowelizowanego Kodeksu pracy - pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (i wynagrodzenie za ten dzień nie zostanie przez pracodawcę wypłacone), od 01.08.2003 r. przewidywane jest wprowadzenie odrębnego kodu przerwy w opłacaniu składek.


Autor jest Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij