Dzień Edukacji Narodowej 2018. Nauczyciele i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody i wyróżnienia zarządu województwa [lista nazwisk, zdjęcia]

W piątek (12 października) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu podczas uroczystej gali w ramach wojewódzkich obchodów wybitni nauczyciele i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody przyznawane przez zarząd województwa oraz nagrody w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

- Uczą, wychowują. Starają się rozwijać pasje młodych ludzi. Niektórych zachowujemy we wdzięcznej pamięci na całe życie. W takich dniach towarzyszą im nasze ciepłe myśli i najlepsze życzenia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskiem w przedszkolach, podstawówkach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz branżowych policealnych pracuje blisko 39 tysięcy nauczycieli (dane Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).

Podczas uroczystości nagrody pieniężne odebrali laureaci konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, w którym corocznie wybieramy najlepszego nauczyciela w regionie. Główną nagrodę przyznano Beacie Gachewicz, dyplomowanej nauczycielce historii i języka polskiego, pracującej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie (powiat lipnowski). Zdobywczynię tytułu „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” wyróżniają m.in. stosowanie innowacyjnych i interaktywnych metod nauczania, aktywne uczestnictwo w środowisku lokalnym poprzez udział w społecznych projektach i akcjach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez samorząd województwa. W ramach konkursu przyznano także siedemnaście równorzędnych wyróżnień (lista nagrodzonych w konkursie w załączniku).

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych w regionie (lista wszystkich placówek w załączniku). Za osiągnięcia w pracy zawodowej tegoroczne nagrody zarządu województwa przyznano 28 nauczycielom, dyrektorom i pracownikom wszystkich podległych instytucji oświatowych (lista nagrodzonych w załączniku).

Wykaz osób, którym przyznano nagrody Zarządu Województwa w 2018 roku.
 Pani Andryszewska Agnieszka - Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku;
 Pani Bielińska-Sych Wiesława - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
 Pan Franków Wojciech - Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
 Pani Głowacz Agnieszka - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
 Pani Górska Maria - Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
 Pan Hejnicki Robert - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 Pan Jaskuła Mieczysław - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
 Pani Komendzińska Dorota - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu;
 Pani Miranowska Agnieszka - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu;
 Pani Nowakowska Izabela - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 Pani Olejnik Ewa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
 Pani Orzechowska Elżbieta - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
 Pani Polanowska Celina - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu;
 Pani Przybyszewska Agnieszka - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
 Pani Ruczkowska Barbara - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
 Pani Ruta-Balińska Grażyna - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy;
 Pani Rutkowska Anna Maria - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
 Pani Sadowska-Krajewska Aleksandra - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu;
 Pani Safian Agata - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
 Pani Stepa Monika Dominika - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
 Pani Strzemeska Regina - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
 Pani Szczukowska Alina - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
 Pani Troszyńska Grażyna - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
 Pani Wiśniewska Ewa - Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku;
 Pani Wnuczyńska Wiesława - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
 Pani Wosik Joanna - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu;
 Pani Wróblewska Grażyna - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy;
 Pani Zmudzińska Aneta - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Wykaz osób nagrodzonych w Konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2018 roku:
 Pani Gachewicz Beata - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie – tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”;
 Pan Adamus Dariusz - Szkoła Podstawowa nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – wyróżnienie;
 Pani Budrowska Wiesława - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu – wyróżnienie;
 Pan Drelich Sławomir - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu – wyróżnienie;
 Pani Dziedzic Grażyna Anna - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy – wyróżnienie;
 Pani Jaźwińska Grażyna - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie – wyróżnienie;
 Pani Karpińska Krystyna - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – wyróżnienie;
 Pani Katafiasz Hanna - I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie – wyróżnienie;
 Pan Krieger Andrzej - Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – wyróżnienie;
 Pani Piekarska Jolanta - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie – wyróżnienie;
 Pani Potocka Gabriela - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z dotychczasowymi klasami Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 – wyróżnienie;
 Pani Trawińska Anna - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku – wyróżnienie;
 Pani Treichel Marlena Helena - Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu – wyróżnienie;
 Pani Waczyńska Joanna - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – wyróżnienie;
 Pani Wdowczyk Małgorzata - Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach – wyróżnienie;
 Pani Wiśniewska Joanna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu – wyróżnienie;
 Pani Wolska Marzena - Zespół Szkół w Barcinie – wyróżnienie;
 Pan Zygora Zbigniew - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu – wyróżnienie.

Wykaz szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 ul. Staszica 7 87-720 Ciechocinek
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Jagiellońska 9 85-067 Bydgoszcz
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Sienkiewicza 36 87-100 Toruń
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A 87-800 Włocławek
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego ul. Skłodowskiej 4 85-094 Bydgoszcz
 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej ul. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Narutowicza 53 88-100 Inowrocław
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. św. Jana 1/3 87-100 Toruń
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’ a ul. Krasińskiego 10 85-008 Bydgoszcz
 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz
 Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Skłodowskiej 4 85-094 Bydgoszcz
 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz

Nasz Flesz - kiedy należy zmienić opony?

Wideo

Online

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3