Klasy dekarskie pod patronatem kampanii „Zawód Przyszłości Dekarz”

Artykuł sponsorowany
Mija pierwszy rok, odkąd kampania „Zawód Przyszłości Dekarz”, wspierana przez duńskie fundacje The Velux Foundations, w nowej formule prowadzi działania mające na celu rozwój szkolnictwa branżowego oraz promocję zawodu dekarza, blacharza i cieśli. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy jest jedną z wiodących placówek w Polsce, kształcących młodych dekarzy. Co się zmieniło w kształceniu dekarzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy współpracy?

Kończący się rok szkolny 2019/2020 jest dla Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, organizatora kampanii „Zawód Przyszłości Dekarz”, rokiem szczególnym. W nowej formule, prowadzone są działania mające na celu promocję kształcenia branżowego i zdobywania perspektywicznego zawodu, jakim z całą pewnością jest Dekarz. Kampania zakłada upowszechnianie rzetelnych informacji na temat tej profesji, podkreślanie jej zalet i korzyści wynikających z pracy w tym zawodzie, a szczególnie wysokie zarobki i gwarantowane zatrudnienie. Działania ukierunkowane są także na zapewnienie najlepszych merytorycznych materiałów do nauki zawodu – w ramach kampanii tworzony jest m.in. zupełnie nowy podręcznik do teoretycznej nauki zawodu – oraz rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej przez specjalistyczne szkolenia w Ośrodkach Kształcenia Dekarzy, należących do Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy jest jedną z pierwszych szkół w Polsce, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w tym ogromnym przedsięwzięciu. Dzięki współpracy z zaangażowaną kadrą nauczycielską Szkoły oraz wsparciu lokalnego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, klasy dekarskie otrzymały pomoce dydaktyczne do kształcenia teoretycznego, publikacje merytoryczne oraz materiały do praktycznej nauki zawodu, zapewnione przez Partnerów projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”. Uczniowie uczestniczyli także w licznych szkoleniach produktowych i montażowych, prowadzonych przez specjalistów z branży.

26 czerwca, chociaż tym razem w dość nietypowych okolicznościach, zakończył się rok szkolny. Najlepsi uczniowie klas dekarskich otrzymali w ramach kampanii „Zawód Przyszłości Dekarz” stypendia za wyniki w nauce. Tegoroczni absolwenci otrzymują także zestawy upominków, przygotowane wspólnie z Partnerami Kampanii.

Tymczasem, od 15 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. „Zawód Przyszłości Dekarz” wspiera w tym czasie współpracujące placówki przez skrupulatnie zaplanowaną kampanię promocyjną. Główne działania opierają się o reklamy internetowe wyświetlane ściśle wyselekcjonowanemu gronu użytkowników.

Wraz z dyrekcją i kadrą nauczycielską Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, serdecznie zapraszamy uczniów kończących obecnie szkołę podstawową do zainteresowania się jednym z najlepszych kierunków kształcenia branżowego w tej szkole. Sukcesy kujawsko-pomorskich

dekarzy - m.in. I miejsce w kategorii Dach Płaski, II miejsce w kategorii Dach Stromy i III miejsce w kategorii Fasady na X. Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy – świadczą o tym, że region obfituje w zdolnych rzemieślników, którzy pod okiem doświadczonych profesjonalistów i zaangażowanych pedagogów potrafią osiągnąć sukces, nie tylko zawodowy!

Zapraszamy do naszych kanałów informacyjnych:
www.zawodprzyszloscidekarz.pl

www.facebook.com/DekarzPSD

Materiały filmowe do artykułu:


Pytania dziennikarzy:

Artur Bednarski Kierownik Projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy tel.: 570 830 370 e-mail: a.bednarski@dekarz.com.pl

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy:

Od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zrzesza osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Jego celem jest m.in. kształcenie młodych rzemieślników, podnoszenie kwalifikacji grupy zawodowej, propagowanie dobrych praktyk w wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji, upowszechnianie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat pracy dekarza. Stowarzyszenie posiada 14 oddziałów regionalnych oraz współpracuje z ponad 100 partnerami z branży pokryć dachowych.

Zawód Przyszłości Dekarz

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy we współpracy z organizacjami branżowymi, samorządami i Ministerstwem Edukacji, przeprowadzi projekt edukacyjny Zawód Przyszłości Dekarz na terenie całego kraju. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych wśród nauczycieli, wyszkolenie co najmniej 60 uczniów rocznie w ośrodkach szkoleniowych, otwarcie i wyposażenie w narzędzia i materiały dydaktyczne

6 ośrodków kształcenia praktycznego, a także opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu – m.in. modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz jako pierwszy tego typu, otrzymał dotację duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux Fonden, na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy VELUX i Stowarzyszenie w ramach projektu nie ma żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy VELUX, dając tym samym możliwość udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym partnerom z branży. Projekt wspierany jest przez liderów branży dachowej – Balex Metal, VELUX, Hanbud, Creaton, Blachprofil 2 i Dakea.

Wideo

Dodaj ogłoszenie