Polska Organizacja Turystyczna

Warszawa, Chałubińskiego 8

Organizacja rządowa utworzona w 1999 roku, podlegająca ministrowi właściwemu do spraw turystyki. Celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest przede wszystkim promowanie Polski, jako państwa atrakcyjnego turystycznie, w kraju i za granicą.

podobne firmy