Urząd miasta w Bydgoszczy. - wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia

Agnieszka Kasperek
Agnieszka Kasperek
Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu, w którym mieszka ponad 350 tys. mieszkańców. Świadczenia 500+ i 300+, sporządzenie odpisu aktu urodzenia, wydanie aktu małżeństwa, zarejestrowanie dziecka, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu, zasiłki i dodatki pieniężne, odbiór śmieci - te i inne sprawy załatwimy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Przygotowaliśmy informator z danymi teleadresowymi Urzędu Miasta w Bydgoszczy: wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia.
Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu, w którym mieszka ponad 350 tys. mieszkańców. Świadczenia 500+ i 300+, sporządzenie odpisu aktu urodzenia, wydanie aktu małżeństwa, zarejestrowanie dziecka, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu, zasiłki i dodatki pieniężne, odbiór śmieci - te i inne sprawy załatwimy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Przygotowaliśmy informator z danymi teleadresowymi Urzędu Miasta w Bydgoszczy: wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia. Dariusz Bloch
Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu, w którym mieszka ponad 350 tys. mieszkańców. Świadczenia 500+ i 300+, sporządzenie odpisu aktu urodzenia, wydanie aktu małżeństwa, zarejestrowanie dziecka, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu, zasiłki i dodatki pieniężne, odbiór śmieci - te i inne sprawy załatwimy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Przygotowaliśmy informator z danymi teleadresowymi Urzędu Miasta w Bydgoszczy: wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY - INFORMACJE OGÓLNE

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 301
prezydent@um.bydgoszcz.pl

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 115
brm@um.bydgoszcz.pl

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

Bezpłatna infolinia
800-800-404

Załatw sprawę korespondencyjnie

W związku z obecnością w Polsce koronawirusa UM zachęca, by osoby, które muszą załatwić urzędową sprawę, zrobiły to korespondencyjnie bądź za pośrednictwem profilu zaufanego. Informacje, jak załatwiać sprawy urzędowe przez internet dostępne są TUTAJ.

Jak stworzyć Profil Zaufany i Tymczasowy Profil Zaufany

Należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny i założyć konto na ePUAP. Zaufany profil to darmowe narzędzie umożliwiające m.in. składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu.
Od 23.04.2020 r. uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące. Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod TYM ADRESEM.

Korespondencyjnie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe nie wymagające osobistego stawiennictwa.
Katalog takich spraw:

 • URZĄD STANU CYWILNEGO
 • PRAWO JAZDY
 • SAMOCHÓD
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 • SPRAWY MELDUNKOWE
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
 • BUDOWNICTWO
 • GRUNTY I GEODEZJA
 • OŚWIATA
 • ŚRODOWISKO
 • NADZÓR KOMUNIKACYJNY
 • PODATKI I FINANSE
 • SPRAWY KOMUNALNE
 • SPORT, KULTURA, IMPREZY
 • POMOC FINANSOWA
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 • ZWIERZĘTA

Aby przejść do Cyfrowego Urzędu Miasta Bydgoszczy i załatwić sprawę elektronicznie, kliknij TUTAJ.

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY - LISTA

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

p.o. Dyrektora Katarzyna Tandecka
ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 309
fax: 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania wydziału:
1) wymiar, kontrola i orzecznictwo w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2) prowadzenie rachunkowości podatkowej wraz z windykacją.

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się TUTAJ.

Informacje oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące opłat lokalnych znajdują się TUTAJ.

WYDZIAŁ UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Dyrektor Wydziału dr inż. Waldemar Winter
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101. 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 611
fax: 52 58 58 602
email: wuk@um.bydgoszcz.pl

Od dnia 18.05.2020r. do odwołania rejestracja pojazdów jest możliwa również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr. tel. 52 58 59 274. Obsługa odbywa się przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (wejście do budynku A od strony parkingu).

Telefony kontaktowe do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych:

 • Referat Nadzoru Komunikacyjnego: (52) 58 58 607 (kier.),
 • Ośrodki Szkolenia Kierowców: 58 58 042, Stacje Kontroli Pojazdów: 58 58 134, usunięcie pojazdu: 58 58 603, taksówki: 58 58 610, transport drogowy: 58 58 818
 • Referat Rejestracji Pojazdów: (52) 58 58 478 (kier.).
 • Hala rejestracyjna nr 1: tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408.
 • Hala rejestracyjna nr 2: tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.
 • Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel. 58 58 732, fax 58-58-738.
 • POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 5859464.
 • Referat Praw Jazdy: (52) 58 58 188 (kier.),
 • PKK: 58-58-132, 58-58-205, opłaty po egzaminie: 58-58-324,
 • zatrzymane uprawnienia: 58 58 232, 58 58 628,
 • punkty i prędkość powyżej 50 km/h: 58 59 255

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Gassowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 4, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 123
fax: 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Violetta Sadecka
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 5, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 675
fax: 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Violetta Mieszkuć-Mieszkowska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 673
fax: 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Jędrzejczak
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 671
fax: 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Mitura
ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 6, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 692
fax: 52 58 58 683
email: usc@um.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania wydziału
1) prowadzenie spraw rejestracji stanu cywilnego;
2) przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz umów międzynarodowych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk

WYDZIAŁ WINDYKACJI

Dyrektor Katarzyna Nowak
ul. Jezuicka 2-14, pok. 113 /I piętro/ 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 59 222
fax: 52 58 58 690
email: ww@um.bydgoszcz.pl
Ważne: email nie stanowi elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej. Podania mogą być wnoszone w formie i treści określonej w art. 63 k.p.a., w szczególności pisemnie lub elektronicznie poprzez platformę EPUAP

Kompetencje i zadania wydziału
1) windykacja niepodatkowych należności Urzędu Miasta,
2) egzekucja administracyjna należności pieniężnych.

Najczęściej załatwiane sprawy na wniosek:
- Rozłożenie na raty mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy
- Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej
Wnioski w postaci formularzy do pobrania TUTAJ.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dyrektor Róża Lewandowska
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 232, 85-825 Bydgoszcz
tel: 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax: 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Zastępca Dyrektora Sylwia Wronka
ul. Wojska Polskiego 65; II piętro, pok. 231, 85-825 Bydgoszcz
tel: 52 58 56 700, 52 58 56 735
fax: 52 58 58 921
email: wsr@um.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania wydziału

 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i dodatkami energetycznymi;
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami dla opiekunów;
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

WAŻNE INFORMACJE
Wykaz numerów telefonów - Wydział Świadczeń Rodzinnych TUTAJ
W wykazie znajdują się numery telefonów do działów:

 • Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia opiekuńcze
 • Dłużnicy alimentacyjny
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • Stypendia i zasiłki szkolne

300+ i 500+ Informacje o zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia 300+ "Dobry Start" oraz o sposobie składania wniosków - TUTAJ

Świadczenia 500 plus i 300 plus:

WNIOSKI DO POBRANIA:

 • WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE 500+ (obowiązujący od 1 lipca 2019r.) TUTAJ
 • WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE 300+ (obowiązujący od 1 lipca 2019r.) TUTAJ
 • WNIOSEK 500+ (obowiązujący od 1 lipca 2019r., możliwość złożenia wniosku w formie papierowej od 1 sierpnia 2019r.) TUTAJ
 • WNIOSEK 300+ (obowiązujący od 1 lipca 2019r., możliwość złożenia wniosku w formie papierowej od 1 sierpnia 2019r.) TUTAJ

UWAGA - obowiązkowy załącznik do wszystkich wniosków ART. 39 1.3 KPA TUTAJ

Inne świadczenia

Szczegółowe informacje TUTAJ.

___________________________________
W razie możliwości należy skorzystać z elektronicznych form składania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze Rodzina 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, “Za życiem”, zasiłek dla opiekuna czy o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

E-wnioski o wszystkie świadczenia (z pomięciem dodatków mieszkaniowych i energetycznych) można złożyć za pomocą:

E-wnioski o świadczenie wychowawcze oraz „Dobry start” można złożyć również za pomocą:

E–wniosek o świadczenie wychowawcze, wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego lub/i energetycznego można także złożyć za pomocą

 • platformy ePUAP nf

W celu skorzystania z oferowanych e-usług niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego Profilu Zaufanego, będącego alternatywą dla podpisu elektronicznego.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dyrektor Wydziału Marta Estkowska
ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 5858 264, 52 5858 841
fax: 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl

Referat Ewidencji Ludności - Biuro Meldunkowe:
tel. 52 585 8126, 52 585 8950, 52 585 8953

W związku z aktualizacją Rejestru Mieszkańców poprzez System Rejestrów Państwowych Obsługa w Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A będzie odbywać się:
- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 15:30
- wtorek w godz. od 8:00 do 17:30
- piątek w godz. od 8:00 do 13:30

Nadal funkcjonują Biura Meldunkowe:

 • przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6

Obsługa w dniach i godzinach:
-poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00
-wtorek w godz. od 8:00 do 18:00
-piątek w godz. od 8:00 do 14:00

 • oraz w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” przy ulicy Wojska Polskiego 1

Obsługa w dniach i godzinach:
od poniedziałku do soboty w godz. od 11:00 do 19:00

Z uwagi na zmiany techniczne i organizacyjne w Referacie Ewidencji Ludności dokonywanie czynności meldunkowych cudzoziemców odbywa się w nowym Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A w Bydgoszczy.
__________________________________________
Referat Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, że klienci od dnia 22 kwietnia 2020 r. przyjmowani są w niżej wymienionych sprawach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego tel.: 52 58 58 651, 52 58 58 885, 52 58 58 225
 2. Wydawanie dowodów osobistych tel.: 52 58 58 650, 52 58 58 884
 3. Rejestracja zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pob. stałego i czasowego, wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności, potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP tel.: 52 58 58 951, 52 58 58 953

__________________________________________

BIURO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

p.o. Dyrektora Krzysztof Zająkała
ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz
tel: 52 58 59 134 - sekretariat
fax: 52 58 59 209
email: odpady@um.bydgoszcz.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor Wydziału Wiesław Zawistowski
ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824 - sekretariat
fax: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl

POZOSTAŁE WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY

 • Wydział Organizacyjno - Administracyjny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 • Wydział Zintegrowanego Rozwoju
 • Wydział Administracji Budowlanej
 • Wydział Mienia i Geodezji
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Biuro Rady Miasta
 • Zespół Prawny
 • Wydział Inwestycji Miasta
 • Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
 • Inżynier Miasta
 • Biuro Kultury Bydgoskiej
 • Biuro Konserwatora Zabytków
 • Wydział Księgowości
 • Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej
 • Plastyk Miejski
 • Biuro Komunikacji Społecznej
 • Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
 • Biuro ZIT BTOF
 • Wydział Funduszy Europejskich
 • Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
 • Zespół ds. Zarządzania Energią
 • Biuro Prasowe
 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji
 • Bydgoskie Biuro Seniora
 • Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

Informacje o zadaniach, kompetencjach oraz dane teleadresowe do wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdują się TUTAJ.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie